:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประมวลภาพกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

9 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ปลัดอบต. พนักงานอบต. ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมงานเป็นจำนวนมาก
ภายในงานมีการประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์โดยประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศ ชมการแสดงเต้นประกอบเพลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดตำบลบุญนาคพัฒนา การแสดงฟ้อนรำจากชุดแม่บ้านในพื้นที่ การแสดงฟ้อนรำของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหมากหัววัง และการแสดงของศิลปินนักร้องเอ็ดดี้ ตลาดแตก และวงดนตรี ทัชเดอะไมล์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร