:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

13 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญนาคพัฒนา ให้สูงขึ้น และลดระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ต่ำลง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร