:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ภายใต้การบริหารของนายอัสกร โพธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ และรอบอาคารที่ทำการเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ และเป็นการป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟ

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร