:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อชุมชน "หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้ในยุควิถีใหม่ (New Normal)"

28 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อชุมชน "หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้ในยุควิถีใหม่ (New Normal)" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร