:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ภายใต้การบริหารของนายอัสกร โพธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ดำเนินการซ่อมแซมป้ายบอกทาง และทาสีให้สามารถมองเห็นได้เด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งตรวจสอบซ่อมแซมป้ายบอกทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร