:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

21 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_98_2022_9_24_1216.pdf