:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_197_2022_9_24_826987.pdf