:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: อบต.บุญนาคพัฒนา เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและสินค้าภายในงานลอยกระทง ประจำปี 2565

17 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

อบต.บุญนาคพัฒนา เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและสินค้าภายในงานลอยกระทง
ประจำปี 2565

รับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได้ อบต.บุญนาคพัฒนา ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 084-3782251

ขนาดพื้นที่ 2 × 2 เมตร

ù ù ราคา 200 บาท ต่อบูธ ù ù

หลักเกณฑ์ในการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า

1.      บุคคล 1 คน สามารถจองได้ 1 บูธเท่านั้น

2.      ผู้จองพื้นที่เตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.      ชำระเงินค่าจองพื้นที่ในวันที่ และเวลาที่ทำการจองเท่านั้น

4.      ขอความร่วมมือ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานทุกชนิด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร