:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประกาศ ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

4 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สามารถจองบูทจำหน่ายและชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร