:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: เชิญชวนประชาชนผู้สนใจซื้อต้นจามจุรี

3 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจซื้อต้นจามจุรี

ผู้ซื้อที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ในการตัดและจำหน่ายต้นจามจุรี เสนอราคาระหว่างวันที่ ๔-๙ มกราคม พ.ศ. 2566 ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๒๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_257_30_31_136.pdf