:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
33/1 หมู่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : .054-824576

Fax ห้องสำนักปลัด ต่อ 11
ส่วนโยธา ต่อ 12
นายก อบต. ต่อ 13
ปลัด อบต. ต่อ 14
พัสดุ ต่อ 19
Fax ห้องส่วนการคลัง      ต่อ 20
ศูนย์อปพร.  ต่อ 24
สวัสดิการสังคมและการศึกษา  ต่อ 25

E-mail :  info@boonnakpattana.go.th
Website : www.boonnakpattana.go.th  
Socail Network : Faceboook : อบต.บุญนาคพัฒนา จังหวัดลำปาง

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น