:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576
ประธานผู้สูงอายุ
นายสาย ศรีใจวงศ์
ประธานผู้สูงอายุ ม.1
นางติ๊บ ยินดีรส
ประธานผู้สูงอายุ ม.2
นายธวัชชัย โพธิ
ประธานผู้สูงอายุ ม.3
นายเต้า ฟองทา
ประธานผู้สูงอายุ ม.4
นายแก้วมา อุทธาเครือ
ประธานผู้สูงอายุ ม.5
นายบุญเท่ง อ้อนแอ้น
ประธานผู้สูงอายุ ม.6
นายทร เป็งกิจ
ประธานผู้สูงอายุ ม.7
นายม้อน ท้าวเมืองใจ
ประธานผู้สูงอายุ ม.9