:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเลขที่ 40 ถึงสายบ้านเลขที่ 62 บ้านนิคมเขต 15 หมู่ 6

วันที่ลงประกาศ: 6 ก.ย. 2564

รายละเอียด: