:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านนิคมเขต 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านนิคมเขต 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร สูง 10 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง


file