:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

วันที่ลงประกาศ: 4 ก.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน


file