:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายจากร้านค้าสหกรณ์ ถึงสายสะพานบ้านนิคมเขต 16 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9

วันที่ลงประกาศ: 6 ก.ย. 2564

รายละเอียด:


file